IKAWAng pagmamahal ko sa iyo'y walang kapara
pag-ibig na punung-puno ng pag-asa

IKAW ang gabi ko at umaga

tanging lakas ko sa tuwina...


Nadarama mo sana ang aking pagsinta

sa buhay ko'y IKAW lamang,wala nang iba pa.

patuloy kang iibigin at pakamamahalin

tumalikod man ang mundo sa akin.


Mahal kita.

IKAW lamang.

IKAW na nga.

Walang iba.

Copyright 2009 HUE and YOU.... All rights reserved.