PARAISO


Sa malawak na kapatagan
at di maabot-tanaw na kabukiran
Tayo'y bubuo ng mga pangarap
Kahit pa ang tanging saksi
ay ikaw at ako lamang.

Sabay ng pagsisid sa malalim na karagatan
Kukunin natin ang makikinang na perlas
At sa dalampasigan, doon ay aking bubuuin
Ang kwintas na magpapalutang
sa iyong kariktan.

Sa paglipad natin sa kalawakan
Iisa-isahin nating likumin ang bawat bituin
Sabay tayong uupo sa makakapal na ulap
at gagawa ng liwanag na magsisilbing tanglaw
sa kadiliman ng mundo nating dalawa.

Sabay tayong kakapit sa pangarap
Na may mundong aampon sa atin.
Doon tayo'y malayang maglalakad
na magkahawak ng kamay.
kung saan tayo ay nababagay
at walang pasubaling tatanggapin.

Doon tayo aawit ng mga awiting
kay tagal nating inihihimig sa katamikan.
Doon ay sabay tayong sasayaw
sa saliw ng musikang punumpuno ng ligaya.
Doon sa mundong pagibig natin ang maghahari.
Na IKAW at AKO lamang.

Ang paraisong kukupkop sa kaluluwa nating dalawa
ay pupunuin natin ng katotohanan.
Doon kita aangkinin.
Ikaw ay aking aariin.
sapagkat sa paraisong iyon,
AKO ay iyo at IKAW ay akin...


(.... muli ay nanumbalik ang aking ulirat)
Copyright 2009 HUE and YOU.... All rights reserved.